Meesterproef:
-

Het nieuwe noodpakket, communicatie voorop

Naar aanleiding van mijn resultaten ontwikkelde ik een nieuw noodpakket waarbij de focus meer kwam te liggen op communicatie. Communicatie van het pakket naar gebruiker en van gebruiker naar hulpdiensten. Verder ontwikkel ik een noodboek met aanwijzingen en handelingen die de gebruiker moet opvolgen ten tijden van nood. Al met al heb ik getracht om een combinatie te voorzien waarbij elke Nederlander de kans heeft om zich preventief te beschermen tegen elke mogelijke ramp.
WebsiteSjaak Boessen 2018 — ‘s-Hertogenbosch, NL